Condicions d’ús

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, us informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TIPOGRAFIA ABADAL, SL amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-vos informació relacionada que pugui ser del seu interès. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça POL. IND. CAN BUSCARONS DE BAIX C/ CAN BUSCARONS Nº 4, NAU M, 08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS (BARCELONA). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel web de TIPOGRAFIA ABADAL SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de TIPOGRAFIA ABADAL SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de TIPOGRAFIA ABADAL SL proporcionen una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per TIPOGRAFIA ABADAL SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de lús que li doni a les claus daccés que hagi obtingut amb lemplenament dels formularis esmentats.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per TIPOGRAFIA ABADAL SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

TIPOGRAFIA ABADAL SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

TIPOGRAFIA ABADAL SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, TIPOGRAFIA ABADAL SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
MODIFICACIONS

TIPOGRAFIA ABADAL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del web. Tant pel que fa als continguts de la website, com a les condicions d’ús de la mateixa oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
RESERVA DE COOKIES

TIPOGRAFIA ABADAL SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, TIPOGRAFIA ABADAL SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al disc dur. Tot i això, per a l’accés a la website de TIPOGRAFIA ABADAL SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.
PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TIPOGRAFIA ABADAL SL informa als usuaris de la seva website que les dades personals demanades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TIPOGRAFIA ABADAL SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts.

Així mateix, TIPOGRAFIA ABADAL SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça TIPOGRAFIA ABADAL SL; POL IND CAN BUSCARONS 4 NAU 3, 08170 MONTORNES DE VALLES.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a TIPOGRAFIA ABADAL SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment exprés de TIPOGRAFIA ABADAL SL.
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TIPOGRAFIA ABADAL SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. TIPOGRAFIA ABADAL SL, té el seu domicili a MONTORNES DEL VALLES.

Tipografia Abadal , vestim el seu producte

Combinant la nostra experiència i tecnologia, posem a la vostra disposició tot un equip humà, capaç d’il·lusionar-vos i involucrar-vos davant de cada nou repte, que us pot assessorar tècnicament des del principi, ajudant-vos a plasmar sobre el paper les vostres idees, convertint-nos així, en còmplices dels seus projectes.

contactar amb nosaltres