Etiquetatge de pernil

Realitzades en polietilè d’alta densitat de la firma POLYART® que ens ofereix una garantia com a producte europeu homologada a tot el món per al contacte directe amb els aliments curats, frescos, secs i congelats, disposant de tots els certificats necessaris per a la seva homologació.

VITOLES, CAPUTXONS o PENJANTS

Màxima rapidesa de col·locació, visió per les dues cares.

Confeccionem tot tipus de vitoles, caputxons o penjolls podent servir obertes o tancades amb cinta adhesiva doble cara de la major resistència segons la necessitat de cada client

Realitzades en polietilè d’alta densitat de la firma POLYART® que ens ofereix una garantia com a producte europeu homologada a tot el món per al contacte directe amb els aliments curats, frescos, secs i congelats, disposant de tots els certificats necessaris per a la seva homologació.

Concebudes per presentar el producte, amb la màxima versatilitat.

Podem oferir-vos un servei integral i individualitzat, assessorament i col·laboració en totes les etapes del projecte.

> saber més

Etiqueta Centre Pernil Desossat

Per col·locar-los dins d’una bossa de buit anònima per al posterior termoformat.

Etiqueta NO ADHESIVA que es col·loca entre el producte i la bossa per al posterior envasat al buit vestint així el seu producte sense la necessitat de comprar film imprès, quedant així el producte millor presentat i amb l’etiqueta exempta de ser manipulada.

Realitzades en polietilè d’alta densitat de la firma POLYART® que ens ofereix una garantia com a producte europeu homologada a tot el món per al contacte directe amb els aliments curats, frescos, secs i congelats, disposant de tots els certificats necessaris per a la seva homologació.

Concebudes per presentar el producte, amb la màxima versatilitat.

Podem oferir-vos un servei integral i individualitzat, assessorament i col·laboració en totes les etapes del projecte.

> saber més

Tipografia Abadal , vestim el seu producte

Combinant la nostra experiència i tecnologia, posem a la vostra disposició tot un equip humà, capaç d’il·lusionar-vos i involucrar-vos davant de cada nou repte, que us pot assessorar tècnicament des del principi, ajudant-vos a plasmar sobre el paper les vostres idees, convertint-nos així, en còmplices dels seus projectes.

contactar amb nosaltres